Our Blog

Implementeren als kernkwaliteit

 

 foto-jaap2  foto-jimco
 Jaap Velzel Jimco Drost

 

Jaap Velzel en Jimco Drost hebben zich verdiept in het implementeren van bedrijfsveranderingen. Velzel vertelt dat dit onderwerp bij veel bedrijven jarenlang onderbelicht is gebleven. Het realiseren van producten krijgt alle aandacht en de implementatie lijkt een minder spannende fase die daarna pas komt. Uit verschillende onderzoeken (o.m. prof. Boonstra) is men tot de conclusie gekomen dat 70% van de verandertrajecten in wezen niet slaagt. Bij de beoordeling blijkt dat veel projectresultaten nooit echt zijn ingevoerd. Vanuit eigen praktijk hebben zij vaak ervaren dat veel cursussen wel inzicht in de materie geven maar geen concreet houvast bij de uitvoering. Om de oorzaken van het falen te ontdekken en op zoek te gaan naar een concreet hanteerbaar instrument om als lijnmanager grip te hebben en te houden op de door te voeren veranderingen, werd door Velzel en Drost uitgebreide studie naar concrete projecten gedaan, waarna  dit tevens werd uitgebreid met een onderzoek naar alle gangbare theorieën.

Dit heeft door veel inspanning geleid tot een overzichtelijk aantal aandachtsgebieden dat bepalend is voor het succes. Door deze aandachtsgebieden systematisch te beoordelen kan een analyse van de risico- en succesfactoren worden gemaakt. De factoren die de goede implementatie van veranderingen in de weg staan zijn heel divers. Door gebruik te maken van de resultaten van het onderzoek en de ervaring van Velzel en Drost kan worden gestuurd op de belangrijkste aspecten om de implementatie te laten slagen. Het door hen ontwikkelde dashboard is generiek toepasbaar op allerlei typen van veranderingstrajecten.

De aanwezige projectmanagers herkenden veel van de aandachtspunten uit eigen ervaringen met implementaties. De aanpak is inmiddels in een aantal organisaties met succes toegepast. Velzel en Drost hebben beiden een uitgebreid trackrecord op het gebied van projectontwikkeling en implementatiemanagement en bieden hun implementatiediensten aan via hun consultancybedrijf.

Comments are closed.