Our Blog

roelRoel Peels is een ervaren programmamanager die in de praktijk ziet dat de begrippen project en programma soms willekeurig door elkaar gebruikt worden.

Dit is op zich geen probleem als het slechts over de naamgeving gaat, maar voor een echt programmatische aanpak van grote en complexe bedrijfsproblemen zijn andere vaardigheden nodig. Bij selectie van kandidaten voor een programmatische aanpak is het van belang om de juiste selectiecriteria te kennen.
Peels heeft aan een geïnteresseerd publiek de zeven belangrijkste dimensies van een bedrijfsprobleem laten zien. Deze dimensies zijn de weegfactoren die de omslag bepalen van een projectmatige naar programmamatige aanpak. Het uitzetten van deze dimensies in een spinnenwebdiagram geeft veel inzicht wat binnen een programma de belangrijk is. Zo is op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken wat de complexiteit van het bedrijfsprobleem is en waar de zwaartepunten liggen. Aan de hand hiervan kunnen de benodigde vaardigheden van de aan te stellen programma manager worden vastgesteld. Peels gaf een visie die onderbouwd is met een studie naar theorieën en methodes en lichtte verder toe hoe de praktijk soms weerbarstiger is dan de theorie doet vermoeden.
Peels ging op professionele wijze in op de vragen die door de aanwezige project- en programmamanagers werden gesteld en wist uit eigen ervaring mooie voorbeelden aan te halen. De sessie werd afgesloten met een toelichting op concreet praktijkmateriaal van twee grote programma’s bij de Belastingdienst.

Fortress IMC kan terugkijken op een goede netwerkavond die een echte aanvulling op onze kennis was.

Comments are closed.