Our Blog

ton-schranteeVaak ontstaat spanning tussen de belangen om tijdens het project het vooraf afgesproken resultaat te leveren ondanks veranderende inzichten van de eindgebruikers.

Als de belangen te ver uit elkaar liggen wordt wellicht iets opgeleverd wat nooit gebruikt gaat worden. Om het doel op verantwoorde wijze bij te stellen is een goede afstemming nodig tussen de projectaanpassingen en het doel dat bereikt moet worden.

Het proces dat daartoe leidt is het gebied waar Agile Projectmanagement zich op richt. Ton Schrantee vertelt uit ervaring hoe hij dit proces succesvol heeft aangestuurd bij de Rotterdamse haven.

Het gedachtengoed van Agile Projectmanagement wordt uitgedragen door een werkgroep van PMI. Schrantee vertelt met veel enthousiasme over het succes van deze methode in de zeer complexe omgeving rond vrachtafhandeling in de Rotterdamse haven.

Tijdens en na de interactieve presentatie ging Schrantee in op de vragen van de projectmanagers die geboeid werden door deze visie en werkwijze.

Comments are closed.