Welzijn

WelzijnVoor een welzijnsstichting is het van toenemend belang om projectmatig te kunnen werken. Vaak zijn gemeenten opdrachtgever maar in toenemende mate worden ook opdrachten verstrekt door andere partijen zoals woningbouwcoöperaties. Het is dan belangrijk om heel goed te registreren welke activiteiten zijn ondernomen en of de doelen zijn gerealiseerd.

Projectmanagers van Fortress IMC hebben verschillende organisaties geholpen om de registratie van de activiteiten vast te leggen en op een efficiënte manier de rapportage naar de opdrachtgever af te handelen. De welzijnsstichtingen, die de projectmatige aanpak hebben leren kennen, zien hierin ook grote voordelen om de bedrijfsmatige aspecten voor de organisatie beter te kunnen meten.