Wegenbouw

WegenbouwEen van onze opdrachtgevers heeft een meetnetwerk voor wegdek- temperatuur aangelegd.

Door de temperatuur van het wegdek te meten kan zeer nauwkeurig worden bepaald of er gevaar is voor het opvriezen van het wegdek.
Met dit meetsysteem heeft onze klant de mogelijkheid om op tijd actie te ondernemen om het wegdek veilig te houden en teveel aan strooisel op de weg te voorkomen.
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat de kosten structureel lager zijn en daarbij ook nog minder milieubelastend.

De goede werking van het systeem en de absolute zekerheid dat de meetgegevens verwerkt kunnen worden is van groot belang. Fortress IMC heeft ervoor zorg gedragen dat de uitvoering van het project en de betrouwbaarheid van de meetresultaten zeker gesteld is.