Vernieuwing infrastructuur

Vernieuwing infrastructuurEen welzijnsstichting met 700 werknemers werd geplaagd door een toenemend aantal storingen in de ondersteunende systemen. De beheerafdeling groeide en er werden meer mensen ingehuurd om te pogen de daarbij ontstane problemen op te lossen hetgeen niet mogelijk bleek.

Fortress IMC analyseerde vervolgens de aard van deze problemen en stelde vast dat de bestaande infrastructuur principiële belemmeringen kende zodat alleen een drastisch andere opzet tot een echte oplossing zou leiden. Op verzoek van de Raad van bestuur werd een aantal scenario’s doorgerekend en gepresenteerd.

De keuze viel daarbij op de zogenaamde beheervariant ‘Thin Clients’ en met daarbij aanpassingen in het computernetwerk. Deze variant bleek ook nog de goedkoopste.

Het technische ontwerp, aanbesteding en begeleiding van de implementatie zijn door Fortress IMC uitgevoerd. Het project heeft de beoogde betrouwbaarheid opgeleverd en tevens de beoogde besparing op het beheer van de totale infrastructuur.