Telecom

TelecomVoor een grote leverancier van telecommunicatiediensten heeft Fortress-IMC de procesgang voor de facturatie beschreven en onderhouden.

Deze processen zijn voortdurend aan verandering onderhevig door nieuwe technische mogelijkheden binnen het netwerk zoals selfprovisioning, maar ook door wensen vanuit de markt. Daarbij zijn deze facturatieprocessen zeer complex en kennen veel onderlinge afhankelijkheden.

Fortress IMC heeft over een periode van drie jaar deze procesaanpassingen beschreven en daar waar nodig sturing gegeven aan het veranderingsproces voor de bedrijfsonderdelen die informatie voor facturatie moesten aanleveren.