De naam Fortress-IMC

van Dale Handwoordenboek Engels – Nederlands Fortress

(fo : tris) 0.1 vesting => versterkte stad, fort => versterkte stad, fort

van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal

vesting (v.; -en; vestinkje) (van veste (bolwerk) + -ing),

1 versterkte plaats, syn, fort, citadel, sterkte ….

IMC (imc) 1 ICT Management & Consultancy

ICT (ict) 1 Information & Communication Technology